حضور زنان افغان در سطح تصمیم‌گیری 'تنها یک درصد افزایش یافته است'

زنان

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

دولت وعده سپرده که تا سه سال بعد حضور زنان در سطح تصمیم گیری به سی درصد برسد

نتایج یک بررسی تازه اداره مرکزی احصائیه افغانستان نشان می‌دهد که افزایش مشارکت زنان در سطح تصمیم گیری نهادهای دولتی در سه سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است.

این بررسی از سوی اداره مرکزی احصائیه به کمک مالی صندوق زنان سازمان ملل متحد و به هدف دریافت وضعیت جندر در سطح تصمیم گیری در افغانستان صورت گرفته است.

در این نظرسنجی با نزدیک به هفت و نیم هزار کارمند دولتی در بست‌های سه و بالاتر از آن، بیش از ده هزار نفر از روسا و معاونان موسسات خصوصی و نزدیک به ۴۵۰ نفر از کارمندان موسسات غیرحکومتی مصاحبه شده است.

شیر محمد جامی‌زاده، سرپرست اداره مرکزی احصائیه می‌گوید یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که مشارکت زنان در سطح تصمیم گیری در بخش دولتی در سه سال گذشته تنها ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، اکنون میزان سهم زنان افغان در سطح تصمیم گیری ۱۰.۷ درصد است.

او می‌گوید گرچه توقع دولت افزایشی به مراتب بالاتر از این بود، اما وضعیت افغانستان به خصوص وضعیت امنیتی در ولایات از چالش‌های فراروی این هدف است.

حکومت افغانستان تعهد کرده که مشارکت زنان در سطح تصمیم‌گیری را تا سه سال دیگر به ۳۰ درصد برساند.

اما با توجه به این رشد آهسته در این عرصه، رسیدن به این هدف ناممکن به نظر می‌رسد. وزارت زنان افغانستان هم از این موضوع نگران است.

سپوژمی وردک، معاون این وزارت می‌گوید آمار ثبت شده در این وزارت و یافته‌های اداره مرکزی احصائیه نشان می‌دهد که رشد سهم زنان در سطح تصمیم گیری در ده سال گذشته نیز کمتر از ۲ درصد بوده و این وضعیت نگران کننده است.

در حال حاضر در افغانستان ۴ وزیر زن و ۸ معاون وزیر زن کار می‌کنند. همچنین از میان ۳۴ ولایت افغانستان فقط یکی آن به وسیله زن اداره می‌شود.

براساس یافته‌های بررسی اداره مرکزی احصائیه، زنان نسبت به مردان در سنین بالاتر به سطح رهبری رسیده‌اند.

بررسی این اداره نشان داده که سنتی بودن جامعه، تبعیض علیه زنان، ضعیف بودن روحیه همکاری و کار گروهی، آزار و اذیت در محلات کار و فقدان حمایت دوامدار از سوی کارمندان بالاتر سبب شده که زنان در رسیدن به سطوح تصمیم‌گیری با مشکل روبرو شوند.