نیروهای امنیتی افغان معاون اول ریاست جمهوری را محاصره کرده اند

نیروهای امنیتی افغان معاون اول ریاست جمهوری را محاصره کرده اند

نیروهای امنیتی افغان خانه و محل کار ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را محاصره کرده اند. آقای دوستم متهم است که در مورد پرونده احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، با قوه قضاییه کشور همکاری نکرده. آقای ایشچی می گوید نیروهای ژنرال دوستم، او را آزار جنسی داده اند. حکومت افغانستان هنوز واکنشی به خبر محاصره نشان نداده اند، اما آقای دوستم به یک رسانه محلی گفته اتفاق نگران کننده ای نیفتاده. او خبر محاصره شدن منزلش را رد یا تایید نکرد.