روز فرهنگ جهان در بلخ به روایت تصویر

روز فرهنگ جهان در بلخ به روایت تصویر

" روز فرهنگ جهان در بلخ" نام شماری از فعالیت های فرهنگی بود که در شهر مزارشریف اجرا شد. کنسولگری آلمان در کنار " دفتر سمیع حامد" هزینه پرداز " روز فرهنگ جهان در بلخ" بود. هدف این برنامه برگردان شعرهای زبان‌های دیگر به زبان‌های افغانستان، آشنایی جوانان با چهره‌ها و سبک‌های جهانی هنر و تشویق گفت‌گو‌های بینافرهنگی بود.

برنامه‌های ایندو روز فرهنگی

در بخشی از این رویداد، یک قصه‌گو در شهر می‌گشت و مردم را برای قصه گفتن و داستان خواندن برای کودکان تشویق می‌کرد. قصه‌گو داستان‌هایی از برادران گریم و هانس کریستین اندرسن را برای کودکان می‌خواند.

بخش دیگر فعالیت آشنایی جوانان با چهره‌ها و سبک‌‌های هنری بود. رامین نقشبندی و همکارانش به آموزشگاه ها رفتند. برای آن‌هایی که در مورد آثار جهانی معلومات داشتند جایزه دادند و برای دیگران معلومات.

همچنین هنرمندی در نقش چارلی چاپلین با همکاران‌اش به خیابان‌ها رفت تا از مردم بخواهد در برابر گفتن یک ضرب المثل وطنی یک ضرب المثل خارجی بشنوند. ضرب المثل هایی با پیام های انگیزه دهنده برای باهمی، آموزش، سلامتی، صلح و...

بخش دوم برنامه "شام شعرجهان" بود. برای این برنامه بیشتر از صد شعر از هفده زبان به زبان‌های افغانستان برگردانده شده است که قرار است در یک مجموعه به نام " تکت دو طرفه" به هزینهء " دفتر سمیع حامد" چاپ شود.

دکترصبورالله سیاه سنگ، مجیب مهرداد، هدیه یزدان ولی، نجیب منلی، صنم عنبرین، کاوه شفق، حامد خاوری، اندیشه شاهی، مژگان ساغر شفا، صالح محمد خلیق، وحید وارسته، فرزاد فرنود و شماری دیگر از شاعران افغانستان برای این برنامه شعر برگردان کرده بودند.

حسن آذر مهر شماری از آهنگ‌های زبان‌های دیگر را در برنامه خواند.

در پایان برنامه شاه رسول قاسمی چند آهنگ افغانی را که هنرمندان کشورهای دیگر بازخوانی کرده اند؛ زمزمه کرد.

دیکور " شام شعرجهان دربلخ" کره های زمینی بودند که کودکان در جریان یک کارگاه آموزشی شگردهای نقاشی آبسترکت ساخته بودند.