گروهی از پناهجویان از آلمان به افغانستان بازگردانده شدند

گروهی از پناهجویان از آلمان به افغانستان بازگردانده شدند

دولت آلمان امروز یک گروه هجده نفری از پناهجویانی را که درخواست شان رد شده بود، به کابل بازگردانده. آلمان به تازگی قانونی را برای تسریع روند اخراج پناهجویانی تأیید کرده که درخواست شان پذیرفته نمی‌شود. در یک سال گذشته آلمان هشتاد هزار پناهجو را به کشورشان برگرداند. پیش‌بینی شده که این رقم در سال جاری میلادی افزایش یابد.

اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.