"بدخشان" مجله فرهنگی هفتاد ساله شد

"بدخشان" مجله فرهنگی هفتاد ساله شد

مجله "بدخشان" از نشریه‌های معروف در بدخشان هفتاد ساله شد.

این مجله که ماه دوبار چاپ می‌شود، روزگارِ پر فراز و نشیبی را طی کرده است.

تیراژ چاپ این مجله با محتوای مطالب فرهنگی و اقتصادی، به یک هزار می‌رسد.

قربانعلی همزی، خبرنگار بی‌بی‌سی در فیض آباد در گزارشش، نگاهی انداخته به هفت دهه فعالیت این نشریه.