"بدخشان" مجله فرهنگی هفتاد ساله شد

مجله "بدخشان" از نشریه‌های معروف در بدخشان هفتاد ساله شد.

این مجله که ماه دوبار چاپ می‌شود، روزگارِ پر فراز و نشیبی را طی کرده است.

تیراژ چاپ این مجله با محتوای مطالب فرهنگی و اقتصادی، به یک هزار می‌رسد.

قربانعلی همزی، خبرنگار بی‌بی‌سی در فیض آباد در گزارشش، نگاهی انداخته به هفت دهه فعالیت این نشریه.