ابراز عشق به زمین و زن؛ جشن اسفندگان در کابل برگزار شدz

ابراز عشق به زمین و زن؛ جشن اسفندگان در کابل برگزار شدz

برای اولین بار جشن اسفندگان در کابل برگزار شده. انستیوی مطالعات استراتژیک افغانستان این جشن را با هدف نگاه به زندگی زنان افغان برگزار کرد. خبرنگار ما ارشاد هنریار می‌گوید تلاش‌ برای زنده‌ کردن جشن‌های باستانی در افغانستان بیشتر شده.