اشرف غنی: افغانستان باثبات برای هیچ کشور دیگری خطر نیست

رئیس جمهوری افغانستان

منبع تصویر، ARG

توضیح تصویر،

غنی: نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان باید حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی را به یکی از اصول کاری خود تبدیل کنند

رئیس‌ جمهوری افغانستان در مراسم قدردانی از نیروهای امنیتی افغانستان گفته است که افغانستان باثبات تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست، اما کسانی که به جنگ باور دارند، به زانو درآورده خواهند شد.

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در "روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان" گفت افغانستان باثبات، مرفه و قانونمند برای هیچ کشور دیگری خطر نیست، اما کسانیکه فکر میکنند این کشور را به میدان جنگ خود مبدل کرده میتوانند، "این آرزوی شومشانرا به گور خواهند برد".

آقای غنی همچنین افزود هر سالی که می‌گذرد ارتش این کشور مجهزتر می‌شود اما اصلاحات در نهادهای امنیتی کشور هم جریان دارد.

گرامیداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغانستان نخستین بار است که صورت می‌گیرد.

'تعریف واضحی از دشمنان افغانستان داریم'

اشرف غنی تصریح کرد یکی از عواملی که در طول قرون متمادی سبب "یکپارچگی، عزیمت و جنگ پیروزمندانه" مردم افغانستان شد، داشتن تعریف واضح از دشمن بود.

وی گفت دشمن اول این سرزمین گروه‌های "تروریستی و دهشت‌گری بنام طالبان، داعش و ۲۰ گروه دیگری هستند که با حمله به حریم زندگی مردم افغانستان، می‌خواهند هستی و حیات این ملت را به تاراج بگذارند".

بیشتر بخوانید:

آقای غنی با اشاره به رهبران طالبان گفت آنها در "عیش و نوش بسر میبرند"، اما یک "مشت فریبخورده نادان را با سوء استفاده از نام مقدس دین، ابزار نا امنی و جنگ و وحشیگری های خود میکنند".

'موضوع نیروهای امنیتی افغانستان برحق است'

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در این مراسم موضوع نیروهای امنینی این کشور را برحق و مشروع خواند و گفت "پیروزی حق بر باطل حتمی است".

رئیس اجرایی افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان را "شجاع‌ترین و باهمت‌ترین نیروها" دانست و افزود که تجلیل از این روز "ما را متوجه مسئولیت‌های ما در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می‌سازد".

آقای عبدالله همچنین تأکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان باید غیرسیاسی باشند و هدف آنها باید تنها دفاع از کشور و مردم باشد.