نمایشگاه یک میلیون لبخند برای صلح  کابل پس از دو حمله مرگبار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه یک میلیون لبخند برای صلح کابل پس از دو حمله مرگبار

پس از دو حمله مرگبار دیروز در کابل، پایتخت افغانستان، این شهر امروز میزبان نمایشگاه یک میلیون لبخند برای صلح بود. در حملات روز گذشته در کابل دست کم شانزده نفر کشته شدند که بیشترشان غیرنظامی بودند. بیش از یکصد نفر از جمله شانزده زن هم زخمی شده‌اند.

عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.