بیست سال زندان برای یک قاچاقچی مواد مخدر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست سال زندان برای یک قاچاقچی مواد مخدر در افغانستان

دولت افغانستان می گوید یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان بین المللی را به بیست سال زندان محکوم کرده. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم و مواد مخدر که نخواسته نام او فاش شود می گوید بازداشتش کمک بزرگی است به متلاشی کردن شبکه های قاچاق مواد مخدر. نیروهای امنیتی این قاچاقچی افغان را دو ماه پیش و پس از دریافت اطلاعات از سرویس های امنیتی بریتانیا بازداشت کردند. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.