مشکلات آموزشی کودکان هندو و سیک در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات آموزشی کودکان هندو و سیک در افغانستان

هندوها و سیک‌های افغانستان می‌گویند از خدمات نظام آموزش و پرورش کشورشان هیچ سهمی ندارند. آن‌ها می‌گویند چهار دهه جنگ همه چیز را از آنها گرفته. تا بیست سال پیش حدود دویست هزار هندو و سیک در افغانستان زندگی می کردند. اما از انها حالا فقط حدود پنج هزار نفر باقی مانده‌اند. بر اساس گزارش خانه آزادی، نود درصد املاک و زمین‌های هندوها و سیک‌ها غصب شده. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در دومین قسمت از گزارشهای "ننگرهار، نگاهی از نزدیک" از مشکلات آموزش کودکان هندو و سیک می گوید.