وزارت معارف افغانستان مشخصات لباس جدید دانش آموزان دختر را اعلام کرد

دختران دانش آموز حق نشر عکس MOe
Image caption تصویر لباس جدید دانش آموزان دختر که از سوی وزارت معارف نشر شده است

وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان، مشخصات لباس جدید دختران را در مکاتب دولتی اعلام کرد.

پیش از این دختران در مکاتب دولتی لباس سیاه با چادر سفید می‌پوشیدند.

اکنون وزارت معارف اعلام کرده که لباس دختران تا کلاس ششم آبی و تا زانو باشد. به اساس تصمیم جدید این وزارت، لباس دختران از صنف ششم تا دوازدهم فولادی و تا قوزک پا خواهد بود. چادر (روسری) دانش آموزان دختر همچنان سفید باقی خواهد ماند.

کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف می‌گوید لباس دانش آموزان دختر در دوران ابتدائیه را به خاطر رعایت نکردن درست نظافت، کوتاه تعیین کرده‌اند اما لباس دانش آموزان دختر در دوره‌های متوسطه و لیسه "به اساس ارزش‌های اسلامی و راحت بودن خودشان در رفت و آمد"، بلند تعیین شده است.

او همچنان از تطبیق سراسری این پوشش از جمله در ولایات، به عنوان یکی دیگر از دلایل بلند تعیین کردن لباس دختران در دوره‌های متوسطه و لیسه یاد کرد.

نشر تصاویر منتشر شده از لباس انتخاب شده وزارت معارف، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

شماری از آن استقبال و شماری با اشاره به تعیین شدن اندازه این لباس‌ها از آن شدیدا انتقاد کرده‌اند.

آقای حقمل می‌گوید از آنجا که چند روز بیشتر به آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ باقی نمانده، این پوشش در سال پیش‌رو اجباری نیست اما از سال ۱۳۹۷ به بعد این پوشش اجباری خواهد بود.

پوشش تعیین شده از سوی وزارت معارف در مکاتب دولتی عملی خواهد شد. لباس دانش‌آموزان در مکاتب خصوصی متفاوت است.

Image caption دانش آموزان دختر در افغانستان سالهاست که لباس سیاه با چادرهای سفید می‌پوشند

مطالب مرتبط