رئیس اجرایی افغانستان:  انتقادهای عطامحمد نور را نادیده می‌گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس اجرایی افغانستان: انتقادهای عطامحمد نور را نادیده می‌گیرد

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید اظهارات انتقادی اخیر عطا محمد نور والی بلخ را نادیده می گیرد. آقای نور هفته پیش در سخنانی عبدالله عبدالله را فردی «بی جرات، ناتوان و بی اراده» خواند که خود را عقل کل می داند. آقای نور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از آقای عبدالله حمایت کرد اما اخیرا او را به ناتوانی در اجرای توافقنامه دولت وحدت ملی متهم کرده. تاج الدین سروش از کابل گزارش می دهد: