از رقص پایکوبی تا نیایش مذهبی؛ نگاهی به خوشامد گویی به بهار در گوشه و کنار جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن نوروز و بهار در فرهنگ‌های مختلف

نوروز، هم آغاز سال است و هم آغاز بهار. جشن اعتدال شب و روز در فصل بهار که در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد و تجلیل می‌شود. مردم از انگلستان تا آلبانی و مصر، اعتدال بهاری را جشن میگیرند. ریشه تاریخی بعضی از این جشن ها هم به نوروز بر میگردد. داریوش رجبیان نگاهی کرده به جشن بهار در جاهای مختلف جهان.

موضوعات مرتبط