صحبت‌های جنجالی رولا غنی درباره حبس خانگی معاون رئیس جمهوری

صحبت‌های جنجالی رولا غنی درباره حبس خانگی معاون رئیس جمهوری

رولا غنی، بانوی اول افغانستان، گفته که قانون در مورد معاون اول رئیس جمهوری اجرا شده است چون ژنرال عبدالرشید دوستم به نوعی در حبس خانگی قرار گرفته. آقای دوستم متهم به بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان است. ارگ ریاست جمهوری گفته در باره گفته های همسر رئیس جمهوری اظهار نظر نمی کند. دفتر آقای دوستم می گوید که اظهارات رولا غنی غیرمسئولانه است. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.