'ایشان‌ها'؛ دعافروشان زیارتگاه مزار شریف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ایشان‌ها'؛ دعافروشان زیارتگاه مزار شریف

اگر به زیارتگاه منسوب به حضرت علی در مزارشریف در شمال افغانستان رفته باشید؛ حتماً "ایشان‌ها" را دیده‌اید. ایشان‌ها گروه دویست نفری از متولیانی هستند که این زیارتگاه را اداره می‌کنند، به مردم دعا می‌دهند و پول می‌گیرند. آنطور که خبرنگار ما ارشاد هنریار در گزارش‌اش از مزارشریف می‌گوید این متولیان از این طریق منبع درآمد خوبی برای خود ساخته‌اند.