ابهام در آینده شورای عالی صلح افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در آینده شورای عالی صلح افغانستان

در افغانستان، آینده شورای عالی صلح زیر سوال رفته. در حالی‌که اشرف غنی، رئیس جمهوری، نشستی را در باره ساختار و فعالیت این نهاد برگزار می‌کند، بعضی اعضای این نهاد می‌گویند شورا دیگر بودجه ندارد. شهزاده شاهد به بی بی سی گفته تلاش این شورا برای دستیابی به صلح، ناکام بوده و به همین دلیل خارجی‌ها علاقه ای به ادامه کمک‌های مالی ندارند.