مصاحبه با مادری که سه فرزندش را در حمله طالبان در قندهار از دست داد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با مادر سه پلیس افغان که به دست طالبان کشته شده اند

دولت افغانستان می گوید بطور میانگین روزانه ۸۱ نفر قربانی تروریسم می شوند. سه چهارم حمله ها متوجه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. شورشیان در دو ماه گذشته حملات خونباری علیه نیروهای امنیتی انجام داده اند. از جمله کشته شدن شانزده مامور پلیس، شامل سه برادر، در یک حمله طالبان در قندهار. خلیل نوری خبرنگار ما در کابل، به دیدن مادر این سه سرباز رفته.