رشد ۳۵ درصدی مشارکت زنان افغان برای خدمت در ارتش

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید شمار داوطلبانِ زن که وارد ارتش می‌شوند، سی و پنج درصد بیشتر شده. ارتش افغانستان نزدیک به دویست هزار عضو دارد اما میزان مشارکت زنان به یک درصد هم نمی‌رسد. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل می‌گوید سنتی بودن جامعه افغانستان یکی از چالش‌های اصلی استخدام زنان در نهادهای امنیتی است: