انتقاد شفافیت بین‌المللی از عدم هماهنگی و استقلال نهادهای مبارزه با فساد در افغانستان

معترضان علیه رشوه گیرنده و رشوه دهنده شعار دادند
توضیح تصویر،

معترضان علیه رشوه گیرنده و رشوه دهنده شعار دادند

سازمان شفافیت بین‌المللی می‌گوید که وجود نهادهای متعدد مبارزه با فساد و عدم هماهنگی و استقلال لازم، مانع اصلی در امر مبارزه با فساد در افغانستان شده است.

در گزارش این نهاد آمده که ۹ نهاد مبارزه با فساد در افغانستان به صورت جداگانه، بدون هماهنگی فعالیت می کنند.

شفافیت بین‌المللی "عدم استقلال سیستم قضایی" را مانع مبارزه با فساد در افغانستان می‌خواند و می‌گوید که نبودن تعریف مشخص از نقش‌ این ۹ نهاد سبب "غیرپاسخگو" بودن و ایجاد ارتباط ضعیف از سوی آنها شده است.

افغانستان در تازه‌ترین گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، در میان ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفته است.

خوزه اوگاز، رئیس سازمان شفافیت بین‌المللی می‌گوید که اگر شهروندان عادی افغانستان در هر مراجعه به دفترهای دولتی با فساد مواجه نشوند، زندگی آنها به صورت چشمگیر بهبود خواهد یافت. او افزود: "پس لازم است که دولت افغانستان به تعهدات خود در راستای مبارزه با فساد اداری عمل کند و یک سیستم کارا را ایجاد کند".

از سوی دیگر، فرانز مایکل میلبن، سفیر اتحادیه اروپا اخیرا گفته بود که اگر دولت افغانستان با فساد مبارزه جدی‌تری نکند، دولتی ضعیف باقی خواهد ماند که به طور کامل به کمک‌های خارجی متکی است.

شفافیت بین‌المللی تأکید کرده که یک نهاد مبارزه با فساد نه تنها باید مستقل باشد بلکه دارای منابع لازم برای انجام تحقیق و تعقیب بدون دخالت سیاسی باشد.

این نهاد از دولت افغانستان خواسته است که حد اقل اصلاحتی را بیاورد که تعارض منابع میان این نهادها را کاهش دهد و تفکیک و تقسیم وظایف را مشخص کند. در ضمن، "استقلال تحقیقات باید افزایش یابد و سیستم قضایی کنونی را باید تقویت کنند."

دیدبان شفافیت افغانستان، یک نهاد غیردولتی که در عرصه ترویج و تقویت شفافیت و حسابدهی فعالیت دارد، هم از رهبری حکومت خواسته است که به جای "۱۷ نهاد غیرمستقل و بیشتر سیاسی" که در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند، یک نهاد مستقل، غیرسیاسی و نیرومند بسازد.