انفجار بزرگترین بمب غیر هسته‌ای تا کیلومترها دورتر احساس شد

وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله دیروز به گروه داعش در افغانستان، شبکه ای از تونلها و غارها به طول تقریبی سیصد متر نابود شده. یک بمب افکن، بمبی ۱۰ تُنی را روی مواضع گروه داعش در ولایت ننگرهار انداخت. گفته میشود این بزرگترین بمب غیر اتمی است که تا حالا در یک جنگ استفاده شده. کابل گفته حدود ۴۰ نفر کشته شدند اما بعضی خبرها حاکی از کشته شدن تعداد بیشتری است. ارشاد هنریار گزارش می دهد.