آگهی‌های بازرگانی شفاخانه‌های خصوصی در هرات؛ دروغ یا راست؟

  • محمد قاضی‌زاده
  • بی‌بی‌سی هرات
شفاخانه های خصوصی

کمتر رسانه‌ای در هرات وجود دارد که شب یا روز تبلیغاتی که در آن از انواع تخصص و امکانات ویژه طبی سخن گفته میشود، را یک یا چند مرتبه پخش نکند. این در حالی است که چگونگی بازاریابی از سوی شماری از شفاخانه‌های خصوصی در هرات انتقادهای را برانگیخته است.

ریاست صحت عامۀ هرات می‌گوید پس از این آگهی‌ها یا تبلیغاتی که از سوی شفاخانه‌های خصوصی برای بازاریابی از رسانه‌ها پخش میشود، از سوی تیم کارشناسان طبی/پزشکی بررسی میشود.

با گسترش یافتن دامنه فعالیت شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان، مساله بازاریابی و اقتصاد بخش صحت/بهداشت هم حالا مورد بحث قرار می‌گیرد.

تبلیغات مبالغه‌آمیز؟

در شهری که ۶۵ شفاخانه و مرکز صحی خصوصی دارد تهیه و پخش چنین تبلیغات برای جلب بازاریابی تلاش قانونی برای افزایش درامد است. اما سوالی که حالا ذهن مسئولان محلی را اشغال کرده این است که همه آنچه در این اعلانات ادعا میشود، حقیقت دارد؟

داکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه هرات میگوید شمار کمی از رسانه‌های خصوصی هستند که اعلانات شان بسیار مبالغه آمیز است.

به گفته آقای تمنا طرحی برای جلوگیری از پخش اعلاناتی که با امکانات و شرایط موجود شفاخانه‌های خصوصی مطابقت ندارد، روی دست گرفته شده.

آقای تمنا می گوید: "ما تصمیم گرفتیم که کمیتۀ مشترکی با شرکت نمایندگان رسانه‌ها داشته باشیم و بعد فرومه‌های بسازیم. تبلیغاتی که شفاخانه‌های خصوصی تهیه می‌کنند باید توسط کارشناسان بخش صحت بررسی شود. وقتی این کارشناسان بخش صحت به آنها تصدیق نامه بدهند، آنگاه اعلان مورد نظر قابلیت عرضه شدن به رسانه‌ها و پخش را خواهد داشت."

به گفته آقای تمنا این طرح به صورت اجرا خواهد شد که اصل آزادی بیان را نقض نکند. او می گوید: "اگر ابزارهای کنترولی نباشد، از این بازاریابی امکان سوء استفاده وجود دارد. ممکن است خدماتی ادعا شود که وجود ندارد. کیفیت و تخصص‌های ادعا شود که وجود ندارد. این باعث اغوا و فریب مردم میشود. و این در طبابت ظلم است."

توضیح تصویر،

هرات از پرجمعیت ترین شهرهای افغانستان است

اما دفتر ساحوی انجمن شفاخانه‌های خصوصی در هرات معتقد است که اکثریت شفاخانه‌های خصوصی در هرات امکانات و اطلاعاتی که در اعلانات مطرح می‌کنند، را دارا می‌باشند. این نهاد می‌گوید بقیه تخطی‌های احتمالی هم با اجرایی شدن طرح جدید نظارت بر اعلانات مراکز صحی از بین خواهد رفت.

با آنکه چگونگی کار مراکز صحی خصوصی در هرات گاهی مورد انتقاد قرار می‌گیرد اما برخی از شفاخانه‌های خصوصی هرات مدعی هستند که به پیشرفت‌های علمی و عملی وافری هم دست یافته‌اند.

داکتر فرید احمد اعجاز، مسئول یکی از شفاخانه‌های خصوصی در هرات می‌گوید از اوایل سال گذشته تا اکنون ده‌ها مورد عملیات پیوند گرده تنها در شفاخانه او با موفقیت اجرا شده است.

هرات از پرجمعیت‌ترین شهر های افغانستان است. در سال‌های اخیر ده‌ها هزار بیجاشده داخلی هم در این شهر جابجا شده‌اند. شفاخانه‌های دولتی به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازمندی های صحی نیستند. از این جهت موجودیت شفاخانه‌های خصوصی غنیمت بزرگ خوانده میشود. اما همزمان نظارت بر کیفیت کار این مراکز صحی همیشه مورد تأکید قرا رمی گیرد.