ثبت ۲۵ مورد اقدام به خودکشی در سه روز در هرات افغانستان

خودکشی
توضیح تصویر،

مسئولان گفته‌اند که موارد اقدام برای خودکشی در هرات در حال افزایش است

مسئولان شفاخانه هرات می‌گویند در سه روز گذشته ۲۵ نفر پس از اقدام به خودکشی به این شفاخانه منتقل شده‌اند.

عزیزالرحمان جامی، مسئول بخش عاجل شفاخانه هرات می‌گوید نود درصد این افراد زنان و همه افرادی در گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال هستند.

به گفته وی، یک زن در بین این افراد جان خود را از دست داده و وضعیت عمومی سه نفر دیگرشان "وخیم" است.

فقر و خشونت‌های خانوادگی از عوامل اصلی افزایش واقعات اقدام به خودکشی در هرات خوانده شده است.

آقای جامی به بی‌بی‌سی گفت که اکثر این افراد با خوردن مواد سمی و مخدره اقدام به خودکشی کرده‌اند.

بر اساس آمارهای رسمی، در یک سال گذشته حدود ۷۰۰نفر که بیشترشان زنان هستند در هرات اقدام به خودکشی کرده‌اند.

۳۳ واقعه‎ از این موارد منجر به مرگ شده است. این افراد با روش‌های مثل حلق آویز کردن، خوردن مواد سمی و خودسوزی خودکشی کرده‌اند.