هربرت مک مستر: افغانستان دیگر مکان امنی برای تروریست‌ها نخواهد بود

هربرت مک مستر: افغانستان دیگر مکان امنی برای تروریست‌ها نخواهد بود

هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید که دیگر در افغانستان دیگر مکان امنی برای کسانی که او تروریست خواند، وجود نخواهد داشت. او بلندپایه‌ترین مقام دولت دونالد ترامپ است که تا کنون به کابل سفر کرده. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم گفته که تروریسم تهدیدی جهانی است و مبارزه باید بدون تفکیک تروریست خوب و بد ادامه یابد. عالیه رجایی از کابل گزارش می دهد: