ناتو: حمایت روسیه از گروه طالبان در افغانستان اشتباه و مخرب است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناتو: حمایت روسیه از گروه طالبان در افغانستان اشتباه و مخرب است

ناتو، می گوید حمایت روسیه از گروه طالبان در افغانستان اشتباه و مخرب است. ژنرال ویلیام سلوین، سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته مشروعیت دادن به طالبان به حل بحران کشور کمکی نمی‌کند. روسیه متهم شده که از طالبان حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند، اما این اتهام ها را رد کرده. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.