احمد ضیا مسعود: اشرف غنی کشور را به سمت بی ثباتی و جنگ داخلی می برد

احمد ضیا مسعود: اشرف غنی کشور را به سمت بی ثباتی و جنگ داخلی می برد

احمد ضیا مسعود، نماینده برکنار شده‌ی رئیس جمهوری افغانستان، هشدار داده که اشرف غنی با عزل او کشور را به طرف جنگ داخلی پیش می‌برد. رئیس جمهوری افغانستان دیشب طی فرمانی احمد ضیا مسعود را برکنار کرد. او از رییس جمهوری خواسته تا فرمانش را پس بگیرد. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد: