جشنواره فیلم‌های کم هزینه در کوبا

جشنواره فیلم‌های کم هزینه در کوبا

کوبا این روزها میزبان بزرگترین رخداد سینمایی در این کشور است. جشنواره فیلم‌های کم هزینه که به سرعت در حال رشد است. این جشنواره، رونق زیادی به دهکده هیوارا، محل برگزاری آن بخشیده. گزارش ویل گرانت، خبرنگار بی بی سی را با ببینید.