ارگ ریاست جمهوری: احمد ضیا مسعود برای بهبود موثریت و کارآمدی اداره برکنار شد

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به بی‌بی‌سی گفت که بربنیاد قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری صلاحیت عزل و نصب‌های کارمندان ارشد دولتی را دارد و احمد ضیا مسعود برای بهبود "موثریت و کارآمدی" اداره از کارش برکنار شده است.

آقای مرتضوی در گفت‌وگوی با ضیا شهریار همچنین اظهارات آقای مسعود را که او از برکناری‌اش از طریق تلویزیون ملی افغانستان با خبر شده، تایید کرد.

او گفت که همه فرمان‌های رئیس جمهور از راه رسانه‌های دولتی نشر می‌شود.

سرپرست سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان همچنین در پاسخ به این سوال که آقای مسعود گفته چون با اشرف غنی، توافقنامه‌ای امضا کرده، نباید از قدرت کنار زده شود، تاکید کرد همانطوری‌ که آقای مسعود با فرمان رئیس جمهوری تعیین شده بود، با فرمان او برکنار شده است.

شاه حسین مرتضوی تلویحا گفت که رئیس جمهوری قصد ندارد آقای مسعود را در پست دیگری در دولت تعیین کند و افزود که احمد ضیا مسعود یک شخصیت سیاسی افغانستان است و می‌تواند در چارچوب قوانین افغانستان به فعالیت‌های سیاسی‌اش ادامه بدهد.