قربانیان غیرنظامی درگیریهای افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قربانیان غیرنظامی درگیریهای داخلی افغانستان

در سه ماه گذشته، یک سوم قربانیان جنگ در افغانستان کودک بوده‌اند. براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۱۰ کودک جانشان را از دست داده‌اند که ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال پیش است. در کل، در این سه ماه بیش از ۷۰۰ غیرنظامی در درگیریها و بمبارانها جان باخته‌اند. جزییات بیشتر از اسماعیل شهامت در کابل.