معاون رئیس جمهوری افغانستان به استقبال حکمتیار به جلال‌آباد رفت

دانش
توضیح تصویر،

آقای دانش (وسط) بلندپایه ترین مقام دولتی است که به آقای حکمتیار (چپ) رسماً خوش‎آمد گفته است

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان به استقبال گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی به شهر جلال‌آباد در شرق کشور رفته است.

آقای دانش روز یکشنبه (۱۰ ثور/اردیبهشت) با شماری از مقام‌های ارشد دولتی از جمله حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری در مراسم استقبال از آقای حکمتیار حضور یافت و سخنرانی کرد.

او بلندپایه‌ترین مقام دولتی است که پس از حضور علنی آقای حکمتیار در میان مردم، با او دیدار می‌کند و رسما به او خوش‌آمد می‌گوید.

آقای دانش در سخنرانی خود احترام به آراء مردم، تنوع قومی جامعه و مشارکت اقوام در ساختارهای دولتی و آزادی بیان را به عنوان اصول اساسی نظام سیاسی کشور یادآوری کرد.

پذیرش قانون اساسی و ارزشهای مندرج در آن از شرایط بنیادی مذاکره با حزب اسلامی بوده است و حزب اسلامی در توافقنامه آشتی با دولت رسماً آن را پذیرفته است.

رهبر حزب اسلامی در سخنرانی خود تأکید کرد که "تسلیم" نشده، بلکه "برای نجات مردم با دولت آشتی" کرده است. او همچنین گفت که او از خارج "وارد کشور" نشده، بلکه "از کوه‌ها به شهر" آمده است.

توضیح تصویر،

آقای حکمتیار حمله سال ۱۳۹۴ طالبان به شهر قندوز را "اشتباهی تاریخی" خواند

او افزود که برای وارد شدن به دولت تصمیمی نگرفته است.

آقای حکمتیار تأکید کرد که خواستار تشکیل "حکومت نیرومند مرکزی" و "نظام اسلامی" در کشور است و برای تحقق این هدف قربانی داده است.

او در بخشی از سخنان خود به گروه طالبان تاخت و گفت که این گروه باعث شد که پای آمریکایی‌ها به افغانستان باز شود. آقای حکمتیار تاکتیک‌های جنگی این گروه را هم اشتباه خواند.

رهبر حزب اسلامی به عنوان مثال، حمله زمستان سال ۱۳۹۴ طالبان به شهر قندوز را "اشتباه تاریخی" و "تکرار اشتباه" مجاهدین در حمله به شهر جلال‌آباد در زمستان ۱۳۶۸ دانست.

توضیح تصویر،

آقای حکمتیار پس از شانزده سال جنگ مسلحانه، با دولت آشتی کرده است

گروه‌های جهادی در پی خروج نیروهای شوروی سابق، حمله بزرگی را به هدف تصرف شهر جلال‌آباد راه انداختند تا آن را به مرکزی برای فعالیت‌های خود تبدیل کنند، اما با تحمل تلفات سنگینی مجبور به عقب‌نشینی شدند.

آقای حکمتیار همچنین به "طعنه" طالبان در مورد پیوستنش به روند صلح با دولت پاسخ داد. او خطاب به این گروه گفت: "شما هنوز متولد نشده بودید که پرچم ما در سنگرهای جهاد برافراشته بود."

او افزود که حالا گروه طالبان هم شعارهایی را تکرار می‌کند که مجاهدین در زمان جنگ با نیروهای شوروی و حکومت دست‌نشانده آن در کابل بیان می‌کردند.

هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی به کابل خواهد آمد، اما به نظر می‌رسد که او پیش از ورود به کابل، به ولایت‌هایی سفر می‌کند که عمدتاً پایگاه اجتماعی او شمرده می‌شود.

تحلیلگران به این باورند که آقای حکمتیار با برگزاری همایش‌هایی به حضور هوادارانش در این ولایت‌ها، به نحوی به نمایش قدرت می‌پردازد تا بتواند پاسخی به آنهایی بدهد که او را "مهره سوخته" تلقی می‌کنند.