اولین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک در کابل برگزار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک در کابل برگزار شد

برای اولین بار نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک در کابل برگزار شده. در این نمایشگاه تولیدکنندگان از کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، چین، ترکیه، هند و تایوان تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند. بنا بر آمار وزارت تجارت و صنایع افغانستان هر سال ۳۰۰ میلیون دلار کالای پلاستیکی وارد افغانستان می شود. عالیه رجایی گزارش میدهد.