عقب‌نشینی طالبان از مرکز ولسوالی قلعه زال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عقب‌نشینی طالبان از مرکز ولسوالی قلعه زال

مقامهای محلی در قندوز می‌گویند که طالبان را تا 5 کیلومتری مرکز ولسوالی قلعه زال عقب رانده‌اند.

گروه طالبان نزدیک به دو هفته کنترل این ولسوالی را به دست داشت، اما بعد از به آتش کشیدن شماری از ساختمانهای دولتی مجبور به عقب‌نشینی شد. مبین غفوری خبرنگار بی‌بی‌سی که امروز به این ولسوالی رفته بود، می‌گوید مین‌هایی که طالبان کار گذاشته‌اند، مشکل اصلى سر راه پيشروى نيروهاى دولتى است.

موضوعات مرتبط