افغانستان گزارش پلیس ایران را درباره میزان تولید مواد مخدر رد کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
رئیس مبارزه با مواد مخدرایران می گوید پس از سقوط طالبان ، تولید ۳۵ برابر شده

سخنگوی معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله/ کشور افغانستان اظهارات سردار مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران را رد کرد که گفته بود پیش بینی‌ها حاکی از تولید بیش از ۷۷۰۰ تن مواد مخدر در سال جاری در افغانستان است.

سید مهدی کاظمی، سخنگوی این نهاد به بی‌بی‌سی گفت که نمی‌داند ایران چگونه و با چه وسایلی تخمین کرده که میزان تولید مواد مخدر افغانستان در سالجاری نزدیک به هشت هزار تن می‌رسد.

او گفت که مشخص نیست که رئیس پلیس ایران چگونه توانسته به کل مزارع خشخاش افغانستان برود و این آمار را تهیه کند. توسط عکس‌های ماهواره‌ای نیز سخت که میزان زمین‌های زیر کشت را مشخص کرد.

به گفته او این وظیفه افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) است که این آمار را تهیه در آخر سال ۲۰۱۷ نشر کند.

آقای زاهدیان به خبرگزارش رسمی ایران، ایرنا، گفته بود که "در سال ۲۰۰۱ که آمریکا و سایر کشورهای غربی افغانستان را اشغال کردند، تولید تریاک حدود ۲۰۰ تن بود، اما امروز با وجود حضور نیروهای این کشورها به بیش از ۴۴۰۰ تن رسیده و پیش بینی‌ها هم حاکی از تولید بیش از ۷۷۰۰ تن در سال جاری است."

او گفته بود که با وجود "همکاری و تلاش های بی‌دریغ و گسترده" ایران، کشورهای اروپایی در برابر این مبارزه "بی‌تفاوت هستند، حمایت نکرده، متناسب با سطح تهدید عمل نمی‌کنند."

این مقام ارشد پلیس ایران گفته که بار مسئولیت این مبارزه به ایران تحمیل شده‌ است. برپایه گزارش‌های واصله، سرویس‌های اطلاعاتی این کشورها درگیر بحث قاچاق و کسب درآمد از این مسیر شده‌اند.

آقای زاهدیان گفته بود که ایران سد محکمی را مقابل شبکه‌های قاچاق ایجاد کرده و با کنترل سایر محورهای مواصلاتی، مرزهای شمالی و غربی، مانع انتقال این مواد به سایر کشورها می‌شود و تاکنون نزدیک به ۳۸۰۰ کشته و ۱۲ هزار معلول داشته‌است.

سخنگوی معاون مبارزه با مواد مخدر وزارات کشور افغانستان می‌گوید که بیشترین دستاوردهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان به کمک همکاران غربی افغانستان به دست آمده‌است.

آقای کاظمی گفت که اکثر عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر افغانستان با همکاری نیروهای آمریکایی انجام و این کشور بیشترین آمار کشف انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی را داشته که به ۶۸۰ هزار تن رسیده‌است.

او گفت که معاهدات خوب میان کابل و تهران به امضا رسیده‌است که برای اجرایی شدن آن اقدامات عملی انجام نشده‌است.

حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل قبلا اعلام کرده بودند که میزان مواد مخدر تولید شده افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۴۳ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش در سال ۲۰۱۶ مقدار مواد مخدر تولید شده افغانستان به صورت تخمینی به چهار هزار و ۸۰۰ تن رسیده است در حالی که این آمار پارسال ۳۳۰۰ تن بوده است.

مطالب مرتبط