حمله انتحاری امروز صبح کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان شبکه حقانی را عامل حمله انتحاری کابل می‌داند

در کابل، با اینکه سربازان از عبور یک کامیون به داخل منطقه بشدت امنیتی "وزیر اکبرخان" جلوگیری کردند اما قدرت مواد منفجره به قدری بود که جان دستکم ۹۰ نفر را گرفت و بسیاری از ساختمانها در این منطقه از جمله سفارتخانه‌ها آسیب دیدند. یک گروه از همکاران ما هم هدف قرار گرفتند. محمد نذیر، راننده دفتر بی‌بی‌سی جانش را از دست داد و چهار خبرنگار زخمی شدند.

ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید حمله خونین امروز در کابل که بیش از ۹۰ کشته بجا گذاشت، از سوی شبکه حقانی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود.

طالبان می‌گویند حمله انتحاری امروز کابل کار آنها نبوده. هنوز گروهی دیگر هم مسئولیت آنرا به عهده نگرفته. جزییات بیشتر از هارون نجفی زاده: