کم سن و سال ترین مجری زن در شبکه های افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حِنا؛ "کم سن و سال ترین" مجری زن در شبکه‌های محلی افغانستان

حِنا؛ کم سن و سال ترین مجری زن در شبکه‌های محلی افغانستان است. هفت ساله بود که کارش را با تلویزیون شمشاد در کابل شروع کرد. او در برنامه‌ای تلویزیونی که هم ‌نام خودش است؛ اغلب با چهره‌های مشهور سیاسی گفتگو می‌کند. داستان این مجری جوان را از زبان خودش بشنویم.