تظاهرات علیه دولت افغانستان به خشونت کشید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات علیه دولت افغانستان به خشونت کشید

تظاهرات در کابل علیه دولت دستکم ۵ کشته داشته. در اعتراض به انفجار روز چهارشنبه که جان دستکم ۹۰ نفر را گرفت، صدها نفر خواستار کناره گیری رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت شدند و به سمت ارگ ریاست جمهوری حرکت کردند. اما وقتی خواستند از کمربند حفاظتی عبور کنند با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. هارون نجفی زاده از کابل گزارش می‌دهد.