تلفات غیرنظامیان در افغانستان '۱۲درصد افزایش یافته است'

گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان

منبع تصویر، Getty Images

کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه خود اعلام کرده که آمار تلفات غیرنظامیان در جریان درگیری‌ها در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۲درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

به اساس گزارش این نهاد، در جریان سال ۱۳۹۵ خورشیدی در افغانستان ۲۸۲۳ غیرنظامی کشته و ۷۷۸۵ غیر نظامی دیگر زخمی شدند.

در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۹۴۳۱ غیر نظامی قربانی درگیرهای مسلحانه شدند که از این مجموع ۳۱۲۹ کشته و ۶۳۰۲ زخمی شدند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که گروه‌های شورشی عامل حدود ۶۷ درصد از قربانیان غیرنظامی و نیروهای دولتی و بین‌المللی مسئول ۱۴ درصد از مجموع این قربانیان بوده‌اند.

در این گزارش آمده که طرف‌های درگیر در منازعات مکلف هستند از کاربرد شیوه‌ها و تاکتیک‌هایی که سبب تلفات غیرنظامیان می‌شود جلوگیری کند و افراد و گروه‌های غیرنظامی را هدف قرار ندهند.

منبع تصویر، aihrc

توضیح تصویر،

جزئیات قربانیان غیرنظامی در سال ۱۳۹۵

به گفته این نهاد، طرف‌های درگیر به ویژه گروه‌های شورشی در جریان سال ۱۳۹۵اصل احتیاط و اصل تناسب را به طور جدی نقض کرده و عملا از تاکتیک‌های و شیوه‌هایی استفاده کردند که سبب افزایش تلفات غیرنظامیان شده است.

یافته‌های کمیسیون حقوق افغانستان نشان می‌دهد که بیشترین تلفات غیرنظامیان در اثر حملات انتحاری اتفاق افتاده است. به اساس این گزارش، عامل حدود ۲۵درصد تلفات غیرنظامیان حملات انتحاری بوده که درنتیجه این نوع حملات در سال ۱۳۹۵ درمجموع ۲۷۱۷ تن کشته و زخمی شدند.

درگیری‌ها، ترور و قتل، مین‌های کنار جاده و حملات موشکی و هوایی از جمله عوامل دیگر کشتار غیرنظامیان در این گزارش خوانده شده است.

منبع تصویر، aihrc

توضیح تصویر،

مقایسه ارقام تلفات غیرنظامیان در طول ۳ سال گذشته