واکنش به خشونت روزهای اخیر كابل؛ وزیر خارجه خواهان برکناری مشاور امنیت ملی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش به خشونت روزهای اخیر كابل؛ وزیر خارجه خواهان برکناری مشاور امنیت ملی شد

صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان و رئیس حزب جمعيت اسلامى، در واكنش به رويدادهاى خونين چند روز اخير در كابل، خواستار بركنارى مشاور امنيت ملى رئیس جمهوری، و مسئولان نهادهاى امنيتى اين كشور شده. رياست جمهورى افغانستان در واكنش گفته که قرار نيست محكمه صحرايى بر پا شود. در همين حال كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزايش تلفات غيرنظاميان ابراز نگرانى كرده. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.