تدابیر شدید امنیتی در جریان نشست کابل

نشست بین‌المللی کابل امروز در حالی برگزار می‌شود که فضای کابل در پی چند حادثه مرگبار و اعتراضات به ناامنی در روزهای اخیر پر تنش است و تدابیر شدید امنیتی در آن پابرجا است.

امروز کابل تعطیل عمومی است و بیشتر خیابان‌های نزدیک به محل برگزاری این نشست مسدود هستند و در بخش‌های از شهر هم معترضان علیه ناامنی خیمه برپا کرده‌اند.