گفتگوی اختصاصی  با ژنرال گل نبی احمدزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرمانده 'گارنیزیون' کابل: نیروهای ما به معترضان تیراندازی نکرده اند

فرمانده عمومی نیروهای امنیتی کابل راهپیمایی معترضان افغان را که در آن دست کم ۶ نفر به ضرب گلوله پلیس کشته شد، آشوبگری خوانده و گفته مانع زورگویی آنها می شود. اعتراض فعالان سیاسی به کوتاهی دولت در تامین امنیت شهر کابل از جمعه پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد. ژنرال گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل در آغاز گفتگویی با خبرنگارما هارون نجفی زاده درباره علت تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی راهپیمایان گفته است.