گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از زندگی تحت حاکمیت طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از زندگی تحت حاکمیت طالبان

حدود دو سال است که طالبان مناطق وسیعی را در ولایت هلمند در جنوب افغانستان تصرف کرده. ولایتی که در آن طالبان صدها سرباز افغان و خارجی را کشته است. از آن‌زمان تاکنون اطلاعات کمی در مورد زندگی تحت حاکمیت طالبان به دست آمده. علی حسینی، خبرنگار بی‌بی‌سی اولین گزارشگری است که به قلمرو آن‌ها رفته تا زندگی در آنجا را از نزدیک ببیند: