دو قطبی شدن فضای سیاسی افغانستان

دو قطبی شدن فضای سیاسی افغانستان

ائتلاف جدید رهبران شمال افغانستان، فضای سیاسی را دوقطبی کرده. ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، عطا محمد نور، والی بلخ و محمد محقق معاون رئیس اجرایی دولت گفته‌اند به دنبال اصلاحات و تقسیم عادلانه قدرت هستند. کابل گفته از پیشنهادهای آنها استقبال می‌کند اما طرفین هنوز صحبتی نکرده‌اند. خبرنگارمان هارون نجفی‌زاده در آخرین گزارش از سیاست و زندگی در شمال، به مزارشریف مرکز اصلی رهبران شمال رفته: