دو قطبی شدن فضای سیاسی افغانستان

ائتلاف جدید رهبران شمال افغانستان، فضای سیاسی را دوقطبی کرده. ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، عطا محمد نور، والی بلخ و محمد محقق معاون رئیس اجرایی دولت گفته‌اند به دنبال اصلاحات و تقسیم عادلانه قدرت هستند. کابل گفته از پیشنهادهای آنها استقبال می‌کند اما طرفین هنوز صحبتی نکرده‌اند. خبرنگارمان هارون نجفی‌زاده در آخرین گزارش از سیاست و زندگی در شمال، به مزارشریف مرکز اصلی رهبران شمال رفته: