شمار قربانیان حمله مرگبار انتحاری دیروز در غرب کابل به ۳۱ نفر رسیده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمار قربانیان حمله مرگبار انتحاری دیروز در غرب کابل به ۳۱ نفر رسیده است

شمار قربانیان حمله مرگبار انتحاری دیروز در غرب کابل به ۳۱ نفر رسیده است. در میان آنها چند جوان تحصیلکرده هم بودند، از جمله نجیبه حسینی که از ژاپن کارشناسی ارشد داشت. مرگ او توجه‌ها را جلب کرده. خبرنگار ما تاج الدین سروش از کابل گزارش می‌دهد.