مداوای معتادان به مواد مخدر در یک مرکز آب درمانی در هلمند

مداوای معتادان به مواد مخدر در یک مرکز آب درمانی در هلمند

در هلمند افغانستان، ولایتی که بخش عمده‌ای از مواد مخدر جهان در آنجا تولید می‌شود، مرکزی راه افتاده است که با آب‌درمانی، معتادان را درمان می‌کند. در این ولایت، حدود صدهزار نفر معتاد هستند. مسئولان این مرکز می‌گویند آب درمانی بهتر از درمان اعتیاد با دارو جواب می دهد. علی حسینی، خبرنگار بی‌بی‌سی به این مرکز سر زده.