آثار تاریخی معدن عینک لوگر به موزه ملی کابل منتقل شد

همزمان با واگذاری مسئولیت کاوش‌های باستانشناسی در محل معدن مس عینک، در ولایت لوگر در جنوب کابل، به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، صد قلم آثار تاریخی به موزه ملی این کشور تحویل داده شد. عکس‌ها از مانی مشکین‌قلم عکاس در کابل

آثار تاریخی مس عینک

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حدود صد قلم آثار تاریخی را از محل اکتشاف آثار تاریخی در معدن مس عینک در ولایت جنوبی لوگر به موزه ملی در کابل منتقل کرد.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

با حفاری‌های جدید از مس عینک لوگر، نزدیک به ۱۰۰ قلم آثار تاریخی جدید کشف شده است.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

این آثار کشف شده شامل، ظروف سفالی، مجسمه‌های بودا و اشیای تزئینی است.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، این آثار تازه کشف شده از نگاه تاریخی خیلی با ارزش هستند. به دلیل این‌که بیشتر این آثار به دوره کوشانیان و سامانیان، یعنی قرن اول و هشتم میلادی، برمی‌گردد.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

در مس عینک، قبلا شهرک‌های نیز کشف شده بود که به باور دانشمندان، بقایایی یک شهر کهن بودایی است.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

از سال ۲۰۰۹ تا به امروز نزدیک به ۲۵۰۰ قلم آثار باستانی کشف شده است. ۲۰۰۰ عدد از این آثار در موزه ملی افغانستان در کابل نگهداری می‌شود. بقیه این آثار در خود مس عینک نگاه داری می‌شوند.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

مس عینک بزرگ‌ترین پروژه اکتشاف آثار باستانی و استخراج مس در افغانستان است. حفاری‌های باستان‌شناسی این منطقه از سال ۲۰۰۹ تا به امروز توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت معادن و پطرولیم (نفت) و با کمک مالی بانک جهانی انجام می‌شد.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

حالا حفاری‌های آثار باستانی مس عینک به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شده است.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

تا قبل از سال ۲۰۰۹ میلادی، آثار باستانی مس عینک به صورت غیر قانونی حفاری می‌شد که بسیاری از این آثار با ارزش تاراج شد.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

این ناحیه جدای از آثار تاریخی، همان‌طوری‌که از نامش پیدا است سرشار از منابع غنی مس است.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

در سال ۲۰۰۸ دولت افغانستان پروژه استخراج مس عینک را به شرکت چینی "ام‌سی‌سی" واگذار کرد.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

با آغاز کار روی معدن، آثار باستانی بودایی از جمله یک معبد، دیوارهای نقاشی شده و مجسمه‌های بودایی را که چندین متر طول دارند، کشف شد.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

به گفته مسئولان حکومت افغانستان، انجام پروژه استخراج معادن مس عینک، تهدید جدی برای از بین رفتن آثار مهم تاریخی این منطقه است.

منبع تصویر، Mani Meshkinqalam

توضیح تصویر،

اما وزارت اطلاعات وفرهنگ می‌گوید که برای حفظ این آثار تاریخی، طرحی را روی دست دارد که تا عملی نشدن آن، هیچگونه استخراج معادن دراین ناحیه صورت نمی‌گیرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵ میلیون دلار برای انجام این طرح به بانک جهانی پیش نهاد داده است.