آخرین بازمانده سیک‌ها در هلمند از وضع زندگی‌اش می‌گوید

پیش از جنگ‌های دهه هفتاد خورشیدی، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار سیک و هندو در افغانستان زندگی می کردند؛ اما حالا گفته می‌شود تنها سه تا چهار هزارشان باقی مانده‌اند و عمدتاً به مغازه‌داری و تجارت مشغولند. در ولایت هلمند، در جنوب این کشور، از بین بیش از ۱۲۰ خانواده سیک و هندو، تنها دو نفر باقی مانده‌اند که یکی‌شان هم قرار است برود. با این حساب، ستنام سینگ، تنها سیکی است که در هلمند زندگی خواهد کرد. او به خبرنگارمان علی حسینی درباره زندگی‌اش در هلمند گفته: