اشرف غنی اوضاع هلمند را از نزدیک بررسی می کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف غنی اوضاع هلمند را از نزدیک بررسی می کند

رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت آشوب‌زده جنوبی هلمند به این ولایت سفر کرده است. هلمند در ۱۵ سال گذشته ناآرام‌ترین ولایت افغانستان و بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در جهان بوده. عالیه رجایی گزارش می‌دهد: