هشدار والی بلخ به ارگ ریاست جمهوری: مجبورم نکند تا مشروعیت دولت را زیر سوال ببرم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار والی بلخ به ارگ ریاست جمهوری: مجبورم نکنید تا مشروعیت دولت را زیر سوال ببرم

عطا محمد نور، والی بلخ در شمال افغانستان، به ارگ ریاست جمهوری هشدار داده که مجبورش نکند تا مشروعیت دولت را زیر سوال ببرد. آقای نور گفته هیچ نهادی توانایی برکناری او را ندارد. والی بلخ از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، هم به شدت انتقاد کرده و او را جیره خوار غرب و آمریکا خواند. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل می‌گوید دولت و حزب اسلامی هنوز به گفته های عطا محمد نور واکنشی نشان نداده اند.