تلاش‌های قانونی در افغانستان برای مقابله با عروسی‌های پرخرج

تلاش‌های قانونی که برای مهار هزینه سنگین مراسم عروسی در افغانستان در آخرین روزهای حکومت حامد کرزی شروع شده بود، حالا به بن بست خورده. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان قانون کاهش مصارف عروسی را که دو سال پیش در پارلمان تصویب شده بود، هنوز امضا نکرده. آریا احمدزی، گزارشگر بی بی سی در کابل می‌گوید نبود قانون در این زمینه هزینه‌های سنگینی را بر جوانان در افغانستان تحمیل کرده است.