زنان افغانستان به روایت هشت عکس

افغانستان سرزمینی پر از تنوع فرهنگی است. از آنجا که در مسیر پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده، هر ولایت آن بازتاب دهنده تغییرات جغرافیایی و هویت فردی مردم آن منطقه است. اقوام مختلف به طور مثال از لنگوته/عمامه، کلاه عرقچین، کلاه‌های مخروطی، پکول، یخک‌دوزی، خامک دوزی، گیراف و واسکت‌ها و آستین‌هایی آیینه‌دوزی شده استفاده می‌کنند. فاطمه حسینی، دانشجوی عکاسی در ایران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ مشغول تحقیق درباره پوشش و چهره زنان اقوام افغانستان بوده و چند نمایشگاه در ایران و افغانستان برگزار کرده است. او بخشی از عکس‌هایش را در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته است.

چهره‌های پشتون، تاجیک، ازبک، قزلباش، هزارگی به همراه پوشش خاص این قوم ها در این مجموعه چیده شده است.

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

مجموعه پرتره‌های زنان افغانستان تلاشی است برای ثبت چهره و پوشش اقوام مختلف

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

چهره‌ زنان پشتون، تاجیک، ازبک، قزلباش، هزارگی به همراه پوشش خاص این قوم‌ها در استودیو در تهران عکاسی شده است

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

این چهره‌ها همراه با نگاه‌هایشان در کنار شکستن کلیشه زن افغان زیر برقع او را در پوششی زیبا و سنت‌گرایانه به تصویر می‌کشد

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

فاطمه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی است و پروژه تحصیلی او به این موضوع اختصاص دارد

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

بیشتر عکس‌ها در استودیو گرفته شده و مدل‌ها چهره‌پردازی شده‌اند

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

عکاس پروژه می‌گوید زنان افغانستان پر از رنگ، پر از قدرت و لطافت هستند و خشونت و ضعف اجتماعی در جهت پنهان کردن آنها از قدرتشان نکاسته است

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

پوشش و چهره خاصی در هر ولایت تعریف شده است

منبع تصویر، Fatima Hussaini

توضیح تصویر،

انعکاس ردپای شرق باستان و البته تمدن‌های بزرگ در دوره‌های مختلف بر روی چهره‌های فردی و رفتار گروهی تاثیر خود را گذاشته است