هیجان در کوچه پس کوچه های کابل؛ دوچرخه سواری نمایشی سرگرمی جدید جوانان افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هیجان در کوچه پس کوچه های کابل؛ دوچرخه سواری نمایشی سرگرمی جدید جوانان افغان

دوچرخه سواری فری استایل یا نمایشی ، ورزشی جدید در افغانستان است. اما در مدتی کوتاه، نوجوانان و جوانان زیادی به این رشته پرهیجان رو آوردند. زینب محمدی از کابل گزارش می‌دهد.