هیجان در کوچه پس کوچه های کابل؛ دوچرخه سواری نمایشی سرگرمی جدید جوانان افغان

دوچرخه سواری فری استایل یا نمایشی ، ورزشی جدید در افغانستان است. اما در مدتی کوتاه، نوجوانان و جوانان زیادی به این رشته پرهیجان رو آوردند. زینب محمدی از کابل گزارش می‌دهد.